Khu nhà xưởng bao gồm 3 xưởng riêng biệt có diện tích 3,220m2, 3,220m2 và 3,600m2, diện tích đất 15,000m2, được xây mới, với khung thép tiền chế, tiêu chuẩn công nghiệp, khu nhà bảo vệ, nhà văn phòng, hệ thống đường giao thông nội bộ.

005.jpg                                  006.jpg

008.jpg                                  007.jpg