THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên công trình: San lấp mặt bằng, thi công xây dựng và sản xuất lắp đặt hoàn thiện nhà xưởng c.ty Sơn Kim Bắc Ninh, diện tích 16.000m2
  • Địa điểm: Kim động, Hưng yên
  • Tên khách hàng: Công ty cổ phần Sơn Kim Bắc Ninh
  • Thời gian thực hiện: T7/2016