THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên công trình:Xây dựng, mở rộng nhà máy giấy Tiến Hiếu giai đoạn 2
  • Địa điểm:KCN Ninh Hiệp – Gia Lâm, Hà Nội
  • Tên khách hàng:Công ty TNHH Tiến Hiếu
  • Thời gian thực hiện:T7/2015