THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên công trình:Thi công xây dựng hoàn thiện nhà xưởng bê tông cốt thép 03 tầng (6000m2) sản xuất khóa Huy Hoàng
  • Địa điểm:KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
  • Tên khách hàng:Công ty TNHH sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ Linh Sơn(khóa Huy Hoàng)
  • Thời gian thực hiện:T11/2016