THÔNG TIN DỰ AN:

Tên công trình : Thi công kết cấu thép và tôn lợp nhà máy Youngone  Hưng Yên
Ðịa điểm : Kim động, Hưng yên
Tên khách hàng: Công ty xây dựng Bạch Đằng 234
Thời gian thực hiện hợp đồng: 2019