THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên công trình : Trung tâm thương mại Lotte Vinh
Ðịa điểm : Đại lộ V.Lênin- P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An
Tên khách hàng: Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt nam
Thời gian thực hiện hợp đồng T08/2020